Podział pliku na mniejsze części

#split -b 700m plik_do_podziału

Po opcji -b podajemy liczbę w bajtach. Jeśli chcemy użyć większej jednostki, po liczbie dopisujemy odpowiednio:
b – dla 512 bajtów,
k – dla 1 kilobajta,
m – dla 1 megabajta.

Program nie dokona zmian w oryginalnym pliku, a jedynie utworzy obok niego nowe, o wyznaczonej przez nas wielkości, o nazwach: xaa, xab, xac, xad, xae…

Łączenie pliku możemy wykonać w następujący sposób:

#cat * > scalony_plik

Musimy jednak pamiętać jeżeli podajemy gwiazdkę *, jako plik źródłowy, to oprócz małych plików (tych podzielonych), w danym katalogu nie mogą znajdować się żadne inne pliki. W przeciwnym razie scalony plik będzie bezużyteczny (szczególnie binarny). Najrozsądniej przenieść już podzielone pliki do osobnego katalogu.