Szukanie plików większych niż?

Aby znaleźć pliki większe niż 500MB w danym katalogu wykonujemy komendę:

#find KATALOG -type f -size +ROZMIAR -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $3 ": " $5 ": " $9 }'

na przykład:

#find / -type f -size +500M -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $3 ": " $5 ": " $9 }'

Rozmiar można podać używając:

  • ‘k’ – kilobajty
  • ‘M’ – megabajty
  • ‘G’ – gigabajty